English

关于公布2019年度硕士研究生招生资格审查结果的通知

2018-07-13  点击:[]


各有关研究生培养单位:
   根据学校“关于对申请在2019年度招收硕士研究生人员进行资格审查的通知”,经个人申请,相关培养单位、学科学位评定分委员会审核、学位办公室审查,现将通过2019年度硕士研究生招生资格审查人员名单予以公布。                                             学位办公室
                                            2018年7月4日  附件:吉林大学2019年度硕士研究生招生资格审查通过人员名单相关图片:


附件: 吉林大学2019年度硕士研究生招生资格审查通过人员名单.xls

 

日博备用网址 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号日博备用网址 邮编:130012